• SOLICITA VISA INDIA

Guía definitiva para a visa electrónica de negocios indios

Actualizado en Feb 13, 2024 | Visa india en liña

A visa de negocios india, tamén coñecida como visa de e-Business, é un tipo de autorización de viaxe electrónica que permite a persoas dos países elixibles visitar a India por varios motivos relacionados coa empresa. Este sistema eVisa lanzouse en 2014 para simplificar o proceso de solicitude de visado e atraer máis visitantes estranxeiros á India.

A India é un país que se enfronta a unha rápida globalización e modernización. Ademais, o país tamén está a expandir a súa economía e mercados á maior velocidade. Os mercados fixéronse máis amplos e libres. Coa liberalización da economía, a India puido dedicarse ao comercio mundial e obter tamén os mellores beneficios do comercio mundial.

A India, co rápido crecemento e desenvolvemento da súa economía e mercados, converteuse nun centro comercial vital no mercado internacional. Tamén se converteu nun centro para os mercados comerciais e comerciais globais. A India é un país con abundantes recursos comerciais e comerciais.

Debido a isto, ofrece grandes cantidades de oportunidades comerciais e comerciais especializadas a varias nacións para dedicarse ao comercio e outras actividades comerciais con eles. A India non só ten unha economía e un mercado comercial/empresarial en constante crecemento, senón que tamén ten recursos naturais cuantitativos e man de obra cualificada.

Engadindo todo isto, a India sitúase facilmente como un dos mellores países para os negocios xunto co sector das viaxes e o turismo. A India converteuse inevitablemente nunha das nacións máis lucrativas e atractivas para as actividades comerciais e comerciais para comerciantes e empresarios de varias nacións a nivel mundial. 

Persoas e organizacións empresariais/comerciales de todo o planeta desexan mergullarse no sector empresarial da India e realizar actividades comerciais cos expertos en empresas do país.

Dado que as persoas que entran no país procedentes de diferentes nacións terán que posuír unha visa válida para entrar no país, o goberno indio introduciu un documento electrónico de autorización de viaxe coñecido como visado electrónico indio ou visado electrónico indio.

A visa electrónica india estará dispoñible para os viaxeiros de diferentes nacións con cinco fins principais con moitos máis propósitos en cada categoría, que son os seguintes: -

 • E-Visa india para viaxes e turismo.
 • Visa electrónica india para fins comerciais.
 • Visa electrónica india para fins médicos.
 • Visa electrónica india para fins de asistente médico.

Os nomes dos visados ​​asociados a cada propósito son os seguintes:

Nesta publicación, proporcionaremos detalles sobre a visa electrónica comercial india que está destinada a realizar actividades comerciais e comerciais na India. Esta visa pódese obter completamente en liña xa que é unha autorización de viaxe electrónica.

Non será necesario ningún solicitante para visitar unha embaixada india ou a oficina do consulado para obter unha visa electrónica india de ningún tipo. Isto tamén inclúe a visa electrónica comercial india. Imos saber máis sobre iso!

O visado electrónico indio, tamén coñecido como o Autorización electrónica de viaxe india, é un documento legal que concede aos estranxeiros a entrada e a libre circulación por toda a India. Os visitantes que posúan este visado poden explorar as famosas atraccións turísticas da India, participar en actividades comerciais e ser voluntarios por causas legais durante un mes.

Cal é o método de traballo da visa electrónica comercial india

Os empresarios e empresarias que desexen entrar no país coa visa electrónica de negocios indios para realizar actividades comerciais e comerciais deben ter en conta a seguinte información e detalles antes de proceder ao inicio da solicitude de visa electrónica de negocios indios: 

 1. O visado electrónico comercial indio, do mesmo xeito que os outros tipos de visado electrónico indio, non se pode converter noutro tipo de visado. Ou tampouco se pode prorrogar máis aló do seu período de vixencia.
 2. Cada solicitante poderá solicitar unha visa electrónica comercial india só dúas veces cada trescentos sesenta e cinco días. Isto significa que cada ano só se entregarán dúas visas electrónicas comerciais indias a cada solicitante.
 3. A visa electrónica comercial india só está destinada a realizar actividades comerciais e comerciais. O solicitante non terá permiso para entrar nas zonas do país que se consideran zonas restrinxidas ou nas zonas de acantonamento.

O Indian Business E-Visa permitirá ao empresario ou á empresaria gozar dunha residencia temporal combinada e total de cento oitenta días na India. Este tipo de visa electrónica india de entrada múltiple permitirá ao viaxeiro permanecer no país durante cento oitenta días de forma continuada desde a data na que realizou a primeira entrada no país. O viaxeiro tamén poderá entrar no país varias veces coa visa electrónica comercial india.

Teña en conta que a visa electrónica de negocios india ofrecerase como un permiso válido para entrar no país con fins comerciais ou indulxencias comerciais a viaxeiros e visitantes de todo o mundo que desexen obter beneficios coas actividades comerciais ou actividades comerciais que son. actuando no país.

Tamén poden participar en facer negocios ou comerciar con calquera empresario ou empresaria do país que teña unha empresa ou organización empresarial establecida na India. Ou poden participar en negocios con empresas e empresas xa establecidas no país co motivo de obter beneficios para eles mesmos e tamén para a organización.

Os distintos fins comerciais e comerciais para os que un solicitante pode obter a visa electrónica comercial india son os seguintes:

1. Compra e venda de bens e mercadorías no país. 2. Participar en reunións empresariais. Estas reunións poden ser reunións técnicas. Ou reunións relacionadas coas vendas. 3. A creación de novos proxectos empresariais atopados tamén se inclúe nesta visa. Ademais, a creación de empresas industriais tamén se pode facer coa visa electrónica comercial india na India.

Outros fins para os que o empresario ou a empresaria pode entrar no país coa visa electrónica de negocios indio son a realización de charlas relacionadas con actividades comerciais e comerciais, a realización de excursións e reunións relacionadas cos negocios, o emprego de traballadores e empregados para organizacións comerciais e empresas, sendo un parte de feiras e seminarios empresariais e moito máis!

Así, estes son os motivos polos que o solicitante de visa electrónica de negocios indio pode entrar no país coa visa electrónica de negocios indio.

Para obter unha visa electrónica comercial india aprobada, o solicitante terá que posuír necesariamente os seguintes documentos:

 • Un pasaporte elixible: sen un pasaporte e unha visa válidos, ningunha persoa estranxeira terá entrada no país para ningún propósito. É por iso que se o solicitante quere obter unha visa válida para visitar a India, primeiro terá que ter tamén un pasaporte válido.
 • Este pasaporte considerarase elixible para o visado electrónico de negocios indio só cando teña seis meses de validez desde a data en que o visado foi emitido ao solicitante. 
 • Ademais, o solicitante terá que asegurarse de que leva un pasaporte que teña polo menos dúas páxinas en branco. Estas páxinas en branco serán utilizadas polos oficiais de inmigración e control de fronteiras. A finalidade para a que o funcionario utilizará as dúas páxinas en branco é dar os selos de entrada e saída cando o viaxeiro entre no país e cando o viaxeiro saia tamén do país. En termos sinxelos, isto ocorre normalmente durante a chegada e durante a saída.
 • Billete de ida ou de ida: se un viaxeiro, que non é residente na India, viaxa á India desde un país estranxeiro que é a súa residencia, é posible que se lle requira (non é obrigatorio) que posúa tamén un billete de ida e volta xunto co billete para viaxar á India desde a nación na que están aloxados actualmente.
 • Este billete de ida e volta debe ser desde a India ata o país da que proviñan. Ou se o viaxeiro desexa transitar da India a outra nación, só poderá facelo cando teña un billete válido. Así, un billete de ida e volta ou un billete de ida será un documento necesario que deberá posuír o solicitante da solicitude de visa electrónica de negocios indios.
 • Fondos suficientes: é norma xeral que se un viaxeiro dun país estranxeiro viaxa a calquera outro país para calquera propósito, terá que presentar un documento acreditativo que acredite que ten fondos suficientes para permanecer no país.
 • Do mesmo xeito, os viaxeiros de países estranxeiros tamén terán que demostrar que teñen fondos suficientes para cubrir a súa viaxe á India. Isto refírese principalmente a fondos suficientes para que o viaxeiro poida cubrir os seus gastos na India.

Estes son os documentos xerais necesarios para cada tipo de visa electrónica india que debe levar o solicitante non só para a solicitude da visa, senón tamén para viaxar desde o seu país á India.

Ademais dos requisitos e documentos xerais, o solicitante da visa electrónica comercial india deberá posuír algúns documentos adicionais que son esenciais para a solicitude da visa electrónica empresarial india. Os documentos complementarios necesarios son os seguintes:

 • Carta de invitación comercial: Esta carta debe ser emitida para o solicitante pola empresa ou a organización coa que farán negocios na India. Ou de quen están sendo invitados a facer negocios na India. Esta carta debe conter un compoñente esencial. Este compoñente é o membrete oficial da organización ou empresa.
 • Unha tarxeta de visita: Do mesmo xeito que a carta comercial, o viaxeiro que desexe obter a visa electrónica de negocios india tamén terá que ter unha tarxeta de visita. Se non tes unha tarxeta de visita, debes crear unha sinatura de correo electrónico con nome, correo electrónico, designación, enderezo do oficial, correo electrónico da oferta, logotipo da oficina, número de fax da oficina, etc.
 • O solicitante da visa electrónica comercial india terá que responder a varias preguntas sobre a empresa comercial que lle proporciona a carta comercial ao solicitante. E sobre a organización que está no extremo receptor tamén. 

Cales son os requisitos para a visa electrónica comercial india 

Os requisitos xerais para a visa electrónica de negocios indios inclúen unha copia dixitalizada do pasaporte dos solicitantes. Esta copia debe destacar a información persoal do solicitante. E o segundo requisito básico é a última fotografía do solicitante.

A fotografía debe enviarse de acordo coas regras e especificacións especificadas polo goberno indio. Estas normas e regulamentos mencionaranse no sitio web a través do cal o viaxeiro solicitará a visa electrónica de negocios indios.

O solicitante da visa electrónica comercial india debe asegurarse de ter un pasaporte da súa nación natal cunha validez mínima de seis meses. Esta validez computarase a partir do día en que o visado foi expedido ao solicitante.

Se no caso de que o pasaporte non teña a validez mencionada, o mellor é que o viaxeiro renove o seu pasaporte ou faga un novo e utilice ese para os procedementos de solicitude de visa electrónica india.

O mesmo vale para aqueles solicitantes que teñan pasaportes sen dúas páxinas en branco que sexan necesarias. 

Un dos requisitos máis importantes para a visa electrónica comercial india que debe enviar cada solicitante sen falla xunto con outros documentos é unha carta de invitación ou unha carta comercial. Esta carta comercial debe mencionar a información vital da empresa, empresa ou organización coa que o solicitante realizará negocios.

O vital normalmente contén a información de contacto da organización, como o enderezo e o número de teléfono. Ademais, tamén se solicitará unha sinatura de correo electrónico e a ligazón á páxina web da organización mencionada na carta de invitación como requisito obrigatorio.

Os solicitantes deben asegurarse de que solicitan a visa electrónica de negocios indios polo menos catro días de antelación desde a data na que o viaxeiro embarque no seu voo para a India. Dado que a visa electrónica india é unha das formas máis rápidas de obter unha visa india, o viaxeiro non ten que preocuparse de que a visa chegue tarde.

Pero debido a certas circunstancias que poden ocorrer de forma inesperada, o viaxeiro debería estar preparado para atrasos na chegada das súas visas electrónicas indias.

LE MÁIS:

Se tes algún problema para cubrir o formulario de solicitude de visa india ou tes dúbidas no formulario eVisa India, ou tes unha consulta de pagos ou a necesidade de acelerar a túa solicitude, podes poñerte en contacto coa Mesa de axuda de visa india nesta ligazón. Responderemos á súa consulta nun día. Máis información en Soporte técnico

Resumo da visa dixital de negocios indios 

Isto é todo o que deben saber os solicitantes da visa electrónica de negocios indios. Os requisitos, os documentos esenciais, a duración da visa, o tempo necesario para tramitar o visado e moito máis, menciónanse neste post.

Indica se un viaxeiro está entrando na India para florecer o seu negocio. Ou se están a entrar no país para establecer un novo negocio, a visa electrónica de negocios indio sempre será considerada como unha das mellores opcións que pode optar calquera empresario ou empresaria. A mellor parte é que, dado que as visas electrónicas de negocios indias son visas electrónicas, pódense obter en liña. 

Preguntas frecuentes sobre a visa electrónica comercial india 

Durante cantos días un viaxeiro poderá permanecer na India coa visa electrónica de negocios india? 

O visado electrónico de negocios indio é un visado de entrada múltiple que permite a un viaxeiro permanecer no país durante un período de seis meses, o que supón un total de cento oitenta días. Considerarase válido desde a data en que o Visado comezou a ser válido ata a data en que a validez do Visado finalizará.

Como pode un viaxeiro obter unha visa electrónica de negocios india solicitándoa en liña? 

Os titulares de pasaportes de máis de cento sesenta nacións poden obter unha visa electrónica de negocios indios solicitándoa dixitalmente en Internet. Todo o proceso de solicitude da visa electrónica comercial india realizarase só en liña. Mesmo para recibir a visa aprobada, o solicitante non terá que viaxar a ningunha embaixada ou oficina consular.

Xeralmente, a visa electrónica comercial india pódese conseguir cumprindo tres sinxelos pasos. Os tres pasos sinxelos son: 1. Enchendo o formulario de solicitude de visa electrónica de negocios indios en liña. 2. Anexo e entrega dos documentos importantes. 3. Pagar os cargos ou taxas da visa electrónica comercial india en liña. 

Canto tempo tardará en chegar a visa electrónica de negocios indios á caixa de entrada do solicitante? 

Os procedementos da visa electrónica de negocios indios son bastante rápidos. Pero isto só ocorrerá se o solicitante se asegura de que achegou todos os documentos correctos co formulario de solicitude de eVisa indio e tamén encheu correctamente todos os campos do formulario de solicitude de eVisa indio.

Os solicitantes da visa electrónica de negocios indios poderán enviar unha solicitude de solicitude con catro meses de antelación a partir da data na que pretendían voar desde o seu país á India con fins comerciais. É un aspecto moi xeral da visa electrónica comercial india chegar nun prazo de dous días hábiles.

Pero, moitas circunstancias poden crear obstáculos no tempo de tramitación da Visa que poden levar a un aumento do número de días nos que a Visa chegará á caixa de entrada de correo electrónico do solicitante. O número máximo de días nos que o solicitante pode esperar que chegue a súa visa electrónica de negocios indio é de catro a sete días, sendo 24 horas o tempo mínimo.

Que documentos necesitará o solicitante da visa electrónica comercial india para solicitar a visa electrónica empresarial india? 

Para solicitar a visa electrónica de negocios indios en liña, o viaxeiro elixible primeiro debe ter preparado o seu pasaporte. Este pasaporte debería ter suficiente validez e espazos suficientes tamén. Os viaxeiros tamén deben levar as fotos máis recentes de documentos propios.

Os solicitantes do estranxeiro deben posuír un billete de voo de ida e volta. Ou terá que posuír un billete de voo desde a India a un terceiro destino. Como documentos adicionais, o solicitante debe levar consigo unha carta ou tarxeta de visita.

LE MÁIS:

Unha viaxe á India está nas listas de viaxes de moitas persoas e é un lugar que realmente pode abrir os ollos a novas culturas e áreas únicas. Máis información en

Os 10 mellores resorts da India

Que é unha visa electrónica de negocios indios?

A visa de negocios india, tamén coñecida como visa de e-Business, é un tipo de autorización de viaxe electrónica que permite a persoas dos países elixibles visitar a India por varios motivos relacionados coa empresa. Este sistema eVisa lanzouse en 2014 para simplificar o proceso de solicitude de visado e atraer máis visitantes estranxeiros á India.

O visado e-Business é a forma máis rápida e sinxela de visitar a India. Elimina a necesidade de solicitar un selo de visado físico no pasaporte ou visitar unha embaixada ou consulado indio. Co visado de negocios indio, pode vir á India para diversos propósitos, como asistir a reunións de negocios, vender ou comprar bens e servizos, crear unha empresa ou empresa industrial, realizar visitas guiadas, impartir conferencias, contratar traballadores, participar en exposicións comerciais ou empresariais, e participación en actividades relacionadas co deporte.

Debe completar un formulario de solicitude electrónica en liña e envialo cos documentos de apoio necesarios para solicitar un visado de negocios indio. Os turistas estranxeiros agora poden solicitar ata 120 días antes da súa data prevista de chegada ao país porque a xanela de solicitude do sistema de visado electrónico ampliouse de 20 a 120 días. Para evitar problemas de última hora, recoméndase que os visitantes de negocios soliciten os seus visados ​​de negocios polo menos catro días antes da súa chegada programada.

A autoridade de inmigración india insta aos visitantes que entren na India a solicitar unha visa india en liña, tamén coñecida como visa electrónica da India, en lugar de visitar un consulado ou embaixada india. Isto non só simplifica o proceso de solicitude, senón que tamén aforra tempo e esforzo. Ademais, o sistema e-Visa está dispoñible para cidadáns de máis de 180 países, o que facilita que os viaxeiros de diferentes partes do mundo visiten a India con fins comerciais ou turísticos.

Que países reúnen os requisitos para a visa electrónica de negocios indios?

A partir do 2024, xa pasaron 171 nacionalidades elixibles para a visa comercial india en liña. Algúns dos países elixibles para a eVisa empresarial india son:

Australia Chile
Dinamarca Francia
Holanda Perú
Perú Portugal
Polonia Suecia
Reino Unido Suíza

LE MÁIS:

Segundo as regras da autoridade de inmigración india para o visado electrónico indio ou o visado electrónico para a India, actualmente permitiu saír da India con visado electrónico por vía aérea, en tren, en autobús ou en cruceiro, se solicitase unha visa electrónica turística para a India ou E-Visa de negocios para a India ou e-Visa médica para a India. Podes saír da India por 1 dos seguintes aeroportos ou portos. Máis información en Puntos e regras de saída de visa electrónica india

Elegibilidade para obter unha eVisa empresarial india

Supoña que decides visitar a India con fins comerciais e buscas solicitar un visado de negocios indio en liña. Nese caso, hai algúns requisitos de elixibilidade que debes cumprir.

Antes de solicitar unha eVisa india, debes ter a cidadanía dunha das 165 nacións para as que xa non se requiren visados. Se o teu país está nesta lista, podes solicitar un visado de negocios indio en liña sen visitar unha embaixada ou consulado.

O teu propósito da visita tamén debe estar relacionado cos negocios, o que pode incluír a asistencia a reunións de negocios, conferencias ou explorar posibles oportunidades comerciais na India.

O mellor sería que tiveses un pasaporte válido polo menos seis meses despois de chegar á India para solicitar un visado de negocios indio en liña. Ademais, polo menos dúas páxinas en branco no seu pasaporte deben estar dispoñibles para o selo de visado.

É fundamental lembrar que a información que proporciona ao solicitar unha eVisa india debe corresponder á información que aparece no seu pasaporte. Calquera discrepancia entre ambos pode provocar que se atrasa ou se negue a súa entrada na India, dependendo da situación.

Finalmente, debes entrar na India só a través das estacións de verificación de inmigración que o goberno aprobou. Constan de 5 portos marítimos e 28 aeroportos designados para este uso.

Como se pode obter unha eVisa empresarial india?

Se planeas viaxar á India por motivos comerciais, solicitar unha eVisa comercial india é unha opción sinxela e cómoda. Para comezar, asegúrate de ter a man todos os documentos necesarios.

En primeiro lugar, necesitarás unha copia dixitalizada da primeira páxina do teu pasaporte, que debería ser estándar. Ademais, necesitarás unha foto recente en cor do teu rostro tamaño pasaporte. Asegúrate de que o teu pasaporte estea dispoñible durante un mínimo de seis meses desde a entrada na India.

Tamén necesitarás un enderezo de correo electrónico funcional, unha tarxeta de débito ou crédito para pagar a taxa de solicitude de visado e un billete de ida e volta do teu país (isto é opcional). Se estás a solicitar un tipo de visado específico, asegúrate de ter a man os documentos necesarios.

Solicitar unha eVisa empresarial india é sinxela e pódese facer en liña. Terás que cubrir unha solicitude en liña, que só tardará uns minutos, e escoller o teu modo de pago en liña preferido. A taxa de solicitude pódese pagar con calquera diñeiro dos 135 países enumerados mediante tarxeta de crédito, débito ou PayPal.

Unha vez enviada a súa solicitude, é posible que se lle solicite unha copia do seu pasaporte ou da fotografía da cara. Podes enviar esta información por correo electrónico ou no portal en liña eVisa. Se estás enviando a información por correo electrónico, envíaa a [protexido por correo electrónico].

Despois de enviar a súa solicitude, pode esperar recibir a súa eVisa de negocios indios por correo electrónico nun prazo de 2 a 4 días hábiles. Co teu eVisa, podes entrar na India sen problemas e poñerte mans á obra.

Pero antes de planificar a súa viaxe, é importante ter en conta que, como estranxeiro, terá que obter un visado de negocios indio para entrar no país. Este tipo de visado é necesario para visitas relacionadas coa empresa, como conferencias, reunións e programas de formación. Entón, solicite un visado de negocios indio moito antes das datas previstas de viaxe.

Canto tempo podo permanecer na India coa eVisa empresarial india?

Para as persoas que necesitan visitar a India por negocios, o Indian Business eVisa é unha opción popular. Con esta visa, as persoas cualificadas poden chamar á India durante ata 180 días, con dúas visas emitidas cada ano fiscal. É vital lembrar que este visado non se pode estender, polo que debes solicitar un tipo de visado diferente se necesitas permanecer na India por un tempo máis prolongado.

Para entrar na India usando o Indian Business eVisa, debes chegar a un dos 28 aeroportos designados ou cinco portos marítimos. Supoñamos que pensas entrar no país por unha fronteira terrestre ou por un porto non seleccionado para a visa. Debes visitar unha embaixada ou consulado indio para obter a visa adecuada. Tamén é esencial saír do país a través dun dos postos de verificación de inmigración ou ICPS autorizados na India.

Que datos clave debes saber sobre a visa de eBusiness india?

Se planeas viaxar á India con fins comerciais, é esencial coñecer as directrices e os requisitos da visa de negocios india. En primeiro lugar, é fundamental ter en conta que a visa india de eBusiness non se pode converter nin ampliar unha vez emitida. Polo tanto, é esencial planificar a súa viaxe en consecuencia e asegurarse de que pode completar todas as súas actividades comerciais dentro da vixencia do visado.

Ademais, as persoas poden solicitar dúas visas de negocio electrónico nun ano natural. Polo tanto, se es un viaxeiro frecuente de negocios á India, debes planificar en consecuencia e asegurarte de manterte dentro do límite máximo.

Tamén é necesario que os solicitantes teñan fondos suficientes nas súas contas bancarias para apoialos durante toda a súa estadía na India. Isto débese a que se lle pode pedir que acredite a estabilidade financeira durante o proceso de solicitude de visado ou á chegada á India.

Outro aspecto crucial que debes lembrar é levar contigo unha copia da túa visa de negocios india aprobada durante a túa estadía na India. Isto é para evitar calquera complicación ou confusión coas autoridades locais e garantir unha viaxe tranquila.

Ademais, ao solicitar unha visa de negocios india, é obrigatorio mostrar un billete de ida e volta. Isto é para garantir que tes un plan confirmado para abandonar o país despois de completar as túas actividades comerciais.

O seu pasaporte debe ter polo menos dúas páxinas en branco dispoñibles para os selos de entrada e saída, e debe ser válido polo menos durante seis meses despois de chegar á India.

Por último, se tes documentos de viaxe internacionais ou pasaportes diplomáticos, non podes solicitar a visa de eBusiness india. Polo tanto, sempre é mellor comprobar os criterios de elegibilidade antes de solicitar un visado.

Que podo facer co visado de e-Business para a India?

A visa de e-Business para a India é un sistema de autorización electrónica deseñado para estranxeiros que queiran vir á India con fins comerciais.

A visa de negocios india é unha excelente opción para aqueles que visitan a India para asistir a reunións de negocios, como reunións técnicas e de vendas. Tamén é unha opción perfecta se pensas vender ou comprar bens e servizos no país ou montar unha empresa ou empresa industrial. Ademais, se desexa realizar visitas guiadas ou impartir conferencias para a Global Initiative for Academic Networks (GIAN), o visado de e-Business é o camiño a seguir.

Ademais, o visado e-Business para a India permítelle contratar traballadores ou participar en feiras e exposicións comerciais ou empresariais. Tamén é ideal para visitar o país como experto ou especialista nun proxecto. En xeral, a visa de e-Business para a India é unha excelente opción para quen queira participar en actividades relacionadas coa empresa.

Para obter a visa de negocios india, terás que solicitar en liña e proporcionar os documentos necesarios, como o teu pasaporte, unha fotografía recente e unha proba das túas actividades relacionadas coa empresa. Unha vez que a túa solicitude sexa aprobada, recibirás un visado electrónico para entrar na India con fins comerciais.

Cales son as cousas que non podo facer coa visa de e-Business para a India?

Como estranxeiro que visita a India, é esencial comprender as normas e regulamentos de visado para ter unha viaxe sen problemas e sen problemas.

Para responder á túa pregunta, normalmente leva só uns minutos completar o proceso de solicitude de visado de negocio electrónico da India. Se proporcionas toda a información e documentos requiridos xunto co formulario de solicitude, podes esperar recibir o teu e-Visa por correo electrónico nun prazo de 24 horas. Non obstante, recoméndase que solicite polo menos catro días hábiles antes da súa visita á India para evitar problemas de última hora.

O visado de e-Business para a India é a forma máis rápida e sinxela de acceder á India con fins comerciais. Todo o proceso pódese completar en liña, polo que non tes que visitar o consulado ou a embaixada india en persoa. Isto fai que sexa unha opción cómoda e eficiente para os viaxeiros de negocios.

É esencial ter en conta que, aínda que non hai límite para asistir a lugares relixiosos ou participar en actividades relixiosas estándar, as normas de visado prohíbenche participar en calquera "traballo de Tablighi". Isto inclúe dar conferencias sobre a ideoloxía de Tablighi Jamaat, facer circular panfletos e pronunciar discursos en lugares relixiosos. A violación destas normas pode provocar multas ou mesmo unha prohibición de entrada no futuro.

LE MÁIS:

Aínda que pode saír da India por 4 modos de viaxe diferentes, é dicir. por vía aérea, en cruceiro, en tren ou en autobús, só 2 modos de entrada son válidos cando entras no país con India e-Visa (India Visa Online) por vía aérea e por cruceiro. Ler Aeroportos e portos para a visa india

Que é o visado de negocios da India? 

A visa de negocios india é unha excelente opción para aqueles que buscan participar en actividades comerciais na India. Coa comodidade dun sistema de visado electrónico, solicitar un visado de negocios fíxose máis sinxelo e rápido.

A visa de e-Business India de entrada múltiple permite unha estadía de ata 180 días a partir da data da primeira entrada.

Os visados ​​electrónicos para a India divídense en tres categorías a partir do 1 de abril de 2017, sendo a categoría de visado de negocios unha delas.

Os viaxeiros estranxeiros agora poden solicitar o seu visado de negocios ata 120 días antes da súa data prevista de chegada á India mediante o sistema de visado electrónico, que ampliou a xanela para as solicitudes de 30 a 120 días.

Isto facilitou a obtención dun visado de negocios para os viaxeiros de negocios.

Recoméndase que os viaxeiros de negocios soliciten a súa visa de negocios india polo menos catro días antes da súa viaxe.

A maioría das solicitudes son procesadas nun prazo de catro días, pero ás veces, o procesamento do visado pode levar uns días máis. Non obstante, unha vez aprobada, a validez da visa de negocios india é dun ano, o que proporciona moito tempo para que os viaxeiros de negocios completen as súas actividades na India.

Entón, se estás a planear unha viaxe de negocios á India, considera solicitar a visa de negocios india para que a túa viaxe sexa cómoda e sen complicacións.

Como funciona unha visa de negocio electrónico?

Cando viaxas á India con fins de negocios, é esencial coñecer os requisitos para obter unha visa de negocios india. Aquí tes algúns feitos importantes para ten en conta antes de aplicar:

Validez: O visado de negocios indio ten unha validez dun ano a partir da data de emisión e é un visado de entrada múltiple, o que permite ao seu titular entrar na India varias veces durante ese ano.

Duración da estadía: Os visitantes poden permanecer na India durante 180 días no ano de validez da visa.

Non convertible e non extensible: Unha vez emitida, a visa de negocios india non se pode converter noutro tipo de visa nin ampliar máis aló do seu período de validez orixinal.

Máximo de dous visados: Unha persoa pode solicitar dúas visas de negocios indias nun ano natural.

Fondos suficientes: Os solicitantes deben ter fondos suficientes para manterse durante a súa estadía na India.

Documentos obrigatorios: Os visitantes deben levar consigo unha copia da súa visa de negocios india aprobada en todo momento mentres están na India.

Tamén deben ter un billete de ida e volta ao solicitar o visado e o seu pasaporte debe estar autorizado durante polo menos seis meses desde a súa chegada á India con polo menos dúas páxinas en branco para selos de inmigración e control de fronteiras.

Requisitos do pasaporte: Todos os solicitantes deben ter un pasaporte individual independentemente da idade. Os documentos de viaxe diplomáticos ou internacionais non son elixibles para unha visa de negocios india.

Áreas restrinxidas: O visado de negocios indio non se pode usar para visitar áreas protexidas/restrinxidas ou de acantonamento.

Tendo presentes estes requisitos, os individuos poden garantir un proceso suave ao solicitar unha visa de negocios india e aproveitar ao máximo a súa viaxe de negocios á India.

Ao solicitar unha visa de negocios india, achegando documentos de apoio adicionais é esencial para aumentar as súas posibilidades de éxito.

En primeiro lugar, terás que proporcionar unha tarxeta de visita ou unha carta comercial que sirva como proba da túa ocupación. Este documento debe indicar claramente a súa posición dentro da empresa e a natureza da súa empresa.

Ademais diso, tamén terás que responder preguntas específicas sobre as organizacións de envío e de recepción.

Estas preguntas axudarán ao goberno indio a comprender o propósito da súa visita e a relación entre as dúas organizacións.

É fundamental ser o máis completo e preciso posible ao responder a estas preguntas, xa que calquera información incorrecta pode atrasar ou rexeitar a súa solicitude de visado.

En xeral, ter unha sólida comprensión do Visa de negocios indios requisitos e proporcionar os documentos de apoio necesarios darache a mellor oportunidade de obter o visado e emprender a túa viaxe de negocios á India.

O que podes facer cunha visa de negocios para a India

A visa de negocios india é unha opción fantástica para as persoas que viaxan á India con fins comerciais. Co visado de e-Business, podes facer varias viaxes á India nun ano e pasar ata 180 días no país.

Este visado é perfecto para viaxeiros de negocios que buscan asistir a reunións técnicas ou de negocios, establecer unha empresa comercial, realizar visitas guiadas, impartir conferencias, contratar recursos humanos, participar en exposicións ou feiras comerciais ou servir como experto ou especialista en relación cun proxecto en curso. .

Pódese obter un visado de negocios indio en liña, facendo que o proceso sexa cómodo e sen problemas. Entón, se estás buscando facer negocios na India, paga a pena considerar a visa de negocios india.

Canto tempo é válido o visado de e-Business na India?

O visado de negocios indio é un xeito cómodo e eficiente para que os cidadáns elixibles poidan viaxar á India con fins comerciais. Con este visado, podes permanecer na India durante case 180 días nun ano, ben ao mesmo tempo ou a través de varias viaxes. Tamén podes facer varias entradas durante este tempo, sempre que o número total de días que pases na India sexa como máximo 180.

Non obstante, paga a pena notar que só pode obter un máximo de dous visados ​​de negocios indios nun ano. Se é necesario permanecer na India durante períodos prolongados, solicita un visado consular. Desafortunadamente, a visa de negocios india non se pode estender.

Ao usar unha visa de negocios india, é esencial ter en conta que debes entrar no país a través dun dos 28 aeroportos designados ou cinco portos marítimos. Podes saír de calquera posto de verificación de inmigración (ICPS) autorizado na India.

 Non obstante, se precisas entrar na India por terra ou por un porto de entrada que non forma parte dos portos designados para e-Visa, debes solicitar un visado nunha embaixada ou consulado.

Preguntas frecuentes sobre visas de negocios electrónicos indios

Como podo obter un visado de negocios para a India?

Se es posuidor dun pasaporte dun dos máis de 160 países, estará encantado de saber que obter un Visa de negocios indios nunca foi tan fácil. Con todo o proceso de solicitude en liña, non tes que preocuparte por acudir a unha embaixada ou consulado.

O bo da visa de negocios india é que podes iniciar o proceso de solicitude 120 días antes da data de saída. Non obstante, recoméndase completar o proceso polo menos catro días laborables antes da súa viaxe para garantir unha experiencia fluida e sen estrés.

Para ser elixible para a visa de negocios india, debes cumprir os requisitos xerais de visa electrónica. Pero para os viaxeiros de negocios, hai un paso adicional. Deberás proporcionar unha carta ou unha tarxeta de presentación e responder preguntas sobre as organizacións de envío e de recepción.

Unha vez que a túa solicitude sexa aprobada, recibirás a visa de negocios india por correo electrónico. Entón, tanto se vas á India por traballar como para asistir a unha reunión de negocios, a visa de negocios india facilita que poidas viaxar sen problemas.

Que tempo leva para obter un visado de negocios para a India?

Se estás a planear unha viaxe de negocios á India, estarás encantado de saber que o proceso de solicitude de visado de negocios indio é rápido e cómodo. Podes completar o formulario con toda a información e documentos necesarios en poucos minutos.

Un aspecto significativo da visa de negocios india é que pode enviar a súa solicitude ata 4 meses antes da súa data de chegada, dándolle tempo abondo para resolver todo. Ofrécelle a túa solicitude catro días hábiles antes da túa viaxe para ter tempo suficiente para procesala.

Na maioría dos casos, os solicitantes reciben os seus visados ​​en 24 horas, o que é incriblemente rápido. Non obstante, sempre é mellor permitir ata 4 días hábiles en caso de atrasos inesperados.

A mellor parte da visa de negocios india é que non é necesario visitar unha embaixada ou un consulado en persoa. Todo o proceso realízase electrónicamente, polo que é un dos xeitos máis rápidos de acceder á India para as súas necesidades comerciais.

Que documentos son necesarios para un visado de negocios indio?

Solicitando un Visa de negocios indios agora é máis fácil que nunca, xa que podes facelo todo en liña. Non obstante, hai algúns requisitos que debes cumprir para ser elixible para unha visa de negocios india.

En primeiro lugar, asegúrate de que o teu pasaporte sexa válido polo menos durante seis meses desde a túa chegada á India. Ademais, terás que proporcionar un foto tipo pasaporte que cumpre con todos os requisitos de fotografía da visa india.

Deberás mostrar probas da túa viaxe cando chegues á India. Isto significa ter un billete de voo de ida e volta listo para presentar.

Para completar a túa solicitude de visado de negocios indio, terás que proporcionar documentación adicional, como unha tarxeta de visita ou unha carta do teu empregador. Tamén se lle poden facer algunhas preguntas sobre as organizacións de envío e de recepción.

Unha das cousas boas de solicitar unha visa de negocios india en liña é que pode cargar facilmente todos os seus documentos de apoio electrónicamente. Isto significa que non terás que visitar un consulado ou embaixada india en persoa para presentar a túa documentación.

India: un centro empresarial próspero

A India é un centro de negocios en rápido crecemento cunha economía próspera e unha ampla man de obra cualificada. O país fixo grandes avances nos últimos anos para facerse máis favorable ás empresas, con melloras significativas en infraestruturas, tecnoloxía e reformas políticas.

A India é agora a sexta economía máis grande do mundo e prevese que sexa a terceira para 2030. Os puntos fortes do país residen nas súas diversas industrias, incluíndo tecnoloxía da información, fabricación, produtos farmacéuticos e biotecnoloxía.

Cun mercado de consumo grande e en crecemento, a India ofrece inmensas oportunidades para as empresas que buscan ampliar as súas operacións. Ademais, o goberno indio introduciu varios incentivos e iniciativas para fomentar o investimento estranxeiro e facilitar os negocios na India.

En xeral, o ambiente favorable ás empresas, a forza de traballo cualificada e a robusta infraestrutura da India fan que sexa un destino atractivo para as empresas nacionais e internacionais.


Cidadáns de moitos países incluído Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Alemaña, España, Italia son elixibles para Visa electrónica para India(Indian Visa Online). Pode solicitar o Solicitude en liña de visa electrónica india aquí.

Se ten algunha dúbida ou necesita asistencia para a súa viaxe á India ou a India e-Visa, póñase en contacto Servizo de axuda de visado indio para apoio e orientación.