• APLIKE VISA ENDYEN

Ki sa ki eVisa medikal pou vizite peyi Zend?

Mete ajou sou Feb 12, 2024 | Endyen viza sou entènèt

Viza medikal sou entènèt pou vizite peyi Zend se yon sistèm otorizasyon vwayaj elektwonik ki pèmèt moun ki soti nan peyi ki kalifye yo vin nan peyi Zend. Avèk viza medikal Endyen an, oswa sa ke yo rekonèt kòm viza e-medikal la, detantè a ka vizite peyi Zend pou chèche èd oswa tretman medikal.

Okòmansman te lanse nan mwa Oktòb 2014, eVisa medikal pou vizite peyi Zend te sipoze senplifye pwosesis ajitasyon pou jwenn yon viza, e konsa atire plis vizitè ki soti nan peyi etranje nan peyi a. 

Gouvènman Endyen an te bay yon otorizasyon vwayaj elektwonik oswa sistèm e-Visa, kote sitwayen ki soti nan yon lis 180 peyi ka vizite peyi Zend, san yo pa bezwen jwenn yon koupon pou achte fizik sou paspò yo. 

Avèk viza medikal Endyen an, oswa sa ke yo rekonèt kòm viza e-medikal la, detantè a ka vizite peyi Zend pou chèche èd oswa tretman medikal. Kenbe nan tèt ou ke se yon viza kout tèm ki valab sèlman pou 60 jou apati dat vizitè a antre nan peyi a. Li se yon viza antre trip, ki vle di ke moun nan ka antre nan peyi a yon maksimòm de 03 fwa nan span validite li. 

Soti nan 2014 ivè, vizitè entènasyonal ki vle vwayaje nan peyi Zend p ap bezwen aplike pou yon viza Endyen, fason tradisyonèl la, sou papye. Sa a te trè benefik pou medikal entènasyonal depi li te retire konplikasyon ki te vini ak pwosedi aplikasyon pou viza Endyen an. Ou ka jwenn Visa Medikal Endyen an sou entènèt ak èd nan yon fòma elektwonik, olye pou yo gen pou vizite anbasad Endyen an oswa konsila. Anplis fè tout pwosesis la pi fasil, sistèm eVisa medikal la se tou fason ki pi rapid pou vizite peyi Zend. 

Ki peyi ki kalifye pou eVisa Medikal Endyen an?

Kòm nan 2024, gen plis pase 171 nasyonalite elijib pou Endyen Visa Medikal Endyen. Kèk nan peyi ki elijib pou eVisa Medikal Endyen yo se:

Ajantin Bèljik
Meksik New Zeland
Omàn Singapore
Syèd Swis
Albani Kiba
Izrayèl Etazini

LI PIPLIS:

Endyen e-Visa mande pou yon paspò òdinè. Aprann sou tout detay pou paspò w pou antre nan peyi Zend pou touris e-Visa peyi Zend, medikal e-Visa peyi Zend oswa biznis e-Visa peyi Zend. Tout detay yo kouvri isit la konplè. Aprann plis nan Kondisyon Paspò Endyen e-Visa.

Elijiblite pou jwenn yon eVisa medikal Endyen

Pou w ka kalifye pou viza Endyen an sou entènèt, w ap bezwen sa ki annapre yo

 • Ou bezwen yon sitwayen youn nan 171 peyi yo ki te deklare san viza epi ki kalifye pou eVisa Endyen an.
 • Objektif vizit ou a bezwen gen rapò ak Objektif medikal.
 • Ou bezwen posede yon paspò ki valab pou omwen 6 mwa apati dat ou rive nan peyi a. Paspò ou dwe genyen omwen 2 paj vid.
 • Lè w ap aplike pou eVisa Endyen an, la detay ou bay yo dwe matche ak detay ou mansyone nan paspò ou. Kenbe nan tèt ou ke nenpòt ki diferans pral mennen nan refi a nan emisyon viza oswa yon reta nan pwosesis la, emisyon, epi finalman sou antre ou nan peyi Zend.
 • Ou pral bezwen antre nan peyi a sèlman atravè la Pòs Chèk Imigrasyon gouvènman an otorize, ki gen ladan 28 èpòt yo ak 5 pò maritim.

LI PIPLIS:

Indian Visa On Arrival se yon nouvo viza elektwonik ki pèmèt vizitè potansyèl yo aplike sèlman pou Visa a san yo pa yon vizit nan Anbasad Endyen an. Endyen Visa Touris, Endyen Biznis Visa ak Endyen Visa Medikal yo disponib kounye a sou entènèt. Aprann plis nan Visa Ameriken sou arive

Ki pwosesis pou aplike pou yon eVisa medikal Endyen?

Pou kòmanse pwosesis pou jwenn yon eVisa Medikal Endyen sou Entènèt, asire w ke ou gen dokiman sa yo ki disponib fasilman:

 • Dokimantasyon Paspò: Kopi eskane premye paj (biyografi) paspò estanda ou a, ki valab pou omwen 6 mwa apati dat ou te vle antre a.
 • Paspò-Gwosè Foto: Kopi eskane yon dènye foto koulè gwosè paspò, konsantre sèlman sou figi ou.
 • adrès imel: Yon adrès imel fonksyonèl pou rezon kominikasyon.
 • Metòd peman: Kat debi oswa kat kredi pou peman frè Aplikasyon pou Visa Endyen.
 • Lèt lopital: Asire w ke ou gen yon lèt ki soti nan lopital la ou planifye vizite nan peyi Zend, kòm kesyon sou lopital la ka leve pandan pwosesis aplikasyon an.
 • Tikè retounen soti nan peyi ou (si ou vle).

Ranpli aplikasyon eVisa medikal Endyen an

Pwosesis aplikasyon eVisa Medikal Endyen an enplike yon soumèt sou entènèt rapid ak pratik. Swiv etap sa yo:

 • Ranpli fòm aplikasyon an sou entènèt, ki pran sèlman kèk minit.
 • Chwazi mòd ou pi pito pou peman sou entènèt (kat kredi oswa kat debi).
 • Lè w fin soumèt, yo ka mande w pou bay yon kopi paspò w oswa foto figi w. Reponn pa imel oswa telechaje dirèkteman sou pòtal eVisa sou entènèt la nan [imèl pwoteje].

Resevwa eVisa medikal Endyen an

Yon fwa yo soumèt, eVisa a trete nan 2 a 4 jou ouvrab. Lè w apwouve w, w ap resevwa eVisa medikal Endyen ou pa lapòs, sa ki pèmèt antre san pwoblèm nan peyi Zend.

Duration ak Entries

Rete Duration

eVisa Medikal Endyen an pèmèt yon rete maksimòm 60 jou pou chak antre, ak yon total de twa antre pèmèt.

Detantè eVisa Medikal Endyen an ap bezwen rive nan peyi Zend lè l sèvi avèk youn nan 28 èpòt oswa 5 pò maritim ki te deziyen pou objektif sa a. Yo ka kite peyi a atravè Posts Chèk Imigrasyon yo otorize oswa ICPS nan peyi Zend. Si ou vle antre nan peyi a atravè tè oswa yon pò ki te deziyen pou rezon eVisa, ou bezwen vizite yon anbasad Endyen oswa yon konsila pou jwenn yon viza.

Limitasyon viza

 • Moun ki kalifye yo ka jwenn yon maksimòm de viza nan yon sèl ane medikal.
 • eVisa Medikal Endyen an pa ka pwolonje.

Arive ak Depa

Pou antre nan peyi Zend, sèvi ak youn nan ayewopò oswa pò maritim deziyen pou moun ki gen eVisa. Depa dwe fèt atravè Posts Chèk Imigrasyon (ICPs) otorize nan peyi Zend. Pou antre atravè tè oswa pò espesifik, vizite yon anbasad Endyen oswa konsila pou yon viza tradisyonèl.

Ki kèk reyalite kle ou dwe konnen sou viza eMedical Endyen an?

Gen kèk pwen kle ke chak vwayajè dwe kenbe nan tèt ou si yo vle vizite peyi Zend ak yon viza medikal pou peyi Zend -

 • Visa eMedical Endyen an pa ka konvèti oswa pwolonje, yon fwa yo bay. 
 • Yon moun ka aplike sèlman pou yon maksimòm 3 Viza eMedical nan 1 ane kalandriye. 
 • Aplikan yo dwe genyen ase lajan nan kont labank yo ki pral sipòte yo pandan tout sejou yo nan peyi a. 
 • Medikal yo dwe toujou pote yon kopi yo Visa eMedical Endyen apwouve tout tan pandan sejou yo nan peyi a. 
 • Nan moman aplikasyon li menm, aplikan an dwe kapab montre yon tikè retounen oswa ale.
 • Kèlkeswa laj aplikan an genyen, yo oblije posede yon paspò.
 • Paran yo pa oblije mete pitit yo nan aplikasyon eVisa yo sou entènèt pou vizite peyi Zend.
 • Paspò aplikan an dwe valab pou omwen 6 mwa depi dat yo rive nan peyi a. Paspò a tou bezwen gen omwen 2 paj vid pou otorite kontwòl fwontyè yo mete nan koupon pou antre ak sòti pandan tan vizit ou a.
 • Si ou deja genyen Dokiman Vwayaj Entènasyonal oswa Paspò Diplomatik, ou pa kalifye pou aplike pou viza e-Medical pou peyi Zend.

LI PIPLIS:
Viza touris sou entènèt pou vizite peyi Zend se yon sistèm otorizasyon vwayaj elektwonik ki pèmèt moun ki soti nan peyi ki kalifye yo vin nan peyi Zend. Avèk viza touris Endyen an, oswa sa ke yo rekonèt kòm viza e-touris la, detantè a ka vizite peyi Zend pou plizyè rezon ki gen rapò ak touris. Aprann plis nan Ki sa ki se eVisa touristik pou vizite peyi Zend?

Kisa mwen ka fè ak viza e-Medical pou peyi Zend?

Viza e-Medical pou peyi Zend se yon sistèm otorizasyon elektwonik ki te kreye pou etranje ki vle vini nan peyi Zend pou chèche èd ak tretman medikal kout tèm. Pou w ka yon vwayajè ki kalifye pou w jwenn viza sa a, ou dwe kapab bay tout prèv ki nesesè pou w aplike pou eVisa Medikal pou vizite peyi Zend. 

Ou ka jwenn viza sa a sèlman si w ap chèche tretman medikal aktif nan peyi a. Kidonk, li enpòtan pou w posede yon lèt ki soti nan lopital kote w ap resevwa tretman an. Kenbe nan tèt ou, ou pa ka itilize viza sa a pou vizite zòn ki pwoteje nan peyi a.

Ki bagay mwen pa ka fè ak viza e-Medical pou peyi Zend?

Kòm yon etranje k ap vizite peyi Zend ak yon viza e-Medical, ou pa gen dwa patisipe nan nenpòt kalite "travay Tablighi". Si w fè sa, w ap vyole nòm viza yo epi w ap oblije peye yon amann e menm riske entèdiksyon antre alavni. Kenbe nan tèt ou ke pa gen okenn limit pou ale nan kote relijye oswa patisipe nan aktivite relijye estanda, men nòm viza yo entèdi ou soti. bay konferans sou ideoloji Tablighi Jamaat, fè sikile ti bwochi, epi fè diskou nan kote relijye yo..

Konbyen tan li pran pou jwenn viza e-Medical mwen pou peyi Zend?

Si ou vle jwenn viza medikal ou pou vizite peyi Zend nan fason ki pi rapid posib, ou ta dwe patisipe pou sistèm eVisa la. Malgre ke li konseye pou aplike omwen 4 jou medikal anvan jou vizit ou a, ou ka jwenn viza ou apwouve nan 24 èdtan. 

Si aplikan an bay tout enfòmasyon ak dokiman yo mande yo ansanm ak fòm aplikasyon an, yo ka ranpli tout pwosesis la nan yon peryòd de kèk minit. Le pli vit ke ou fin ranpli pwosesis aplikasyon eVisa ou a, ou pral resevwa eVisa a pa imel. Tout pwosesis la pral fèt konplètman sou entènèt, epi nan okenn pwen nan pwosesis la ou pral oblije vizite konsila Ameriken an oswa anbasad - viza e-Medical pou peyi Zend se fason ki pi rapid ak pi fasil pou jwenn aksè nan peyi Zend pou rezon touris. .   

LI PIPLIS:
Non referans se tou senpleman non koneksyon vizitè a ka genyen nan peyi Zend. Li endike tou yon moun oswa yon gwoup moun ki pral pran responsablite pou gade apre vizitè a pandan y ap rete nan peyi Zend.


Sitwayen nan anpil peyi ki gen ladan yo Etazini, Lafrans, Denmark, Almay, Espay, Itali yo kalifye pou Lend e-Visa(Endyen Visa sou entènèt).