• UPORABITE INDIJSKI VIZUM

Poizvedba o statusu vloge za indijski e-vizum

Poizvedite o svojem statusu vizuma z uporabo ID-ja računa ali številke potnega lista skupaj z datumom rojstva

 
*
ID računa aplikacije se začne z INIVG.
  • Vnesite ID računa aplikacije, ki ste ga prejeli po pošti.
 

OR

 

Če ne poznate ID-ja računa za aplikacijo, namesto tega iščite s številko potnega lista in datumom rojstva

*
Vnesite številko potnega lista, kot je vnesena v indijski aplikaciji za e-vizum.
 
*
Vnesite datum rojstva, kot je vnesen v aplikaciji za indijski e-vizum.
 
 

Spodaj morate potrditi potrditveno polje captcha.

Napačen odgovor captcha.